Brand New Day

Clip réalisé en 2001 par Koichi Arai au Studio 4°C, mais jamais diffusé.

Key animation : Hideki Hamasu, Hiroyuki Okuno, Hisashi Nakayama, Takaaki Yamashita, Takashi Hashimoto, Tatsumori Imoto, Jiro Kanai, Toshihisa Kaiya, Takao Maki, Atsushi Irie, Katsumi Matsuda, Takehiro Noda, Hisashi Eguchi, Yasuyuki Shimizu, Hidetsugu Ito, Makoto Yamada, Mitsuru Obunai, Mitsunori Murata, Nobuaki Nagano, et Yasuhiro Aoki.

Vidéo ajoutée le 17 Janvier 2009

© Studio 4°C

Tags : studio 4c koichi arai
Catégorie :
CLIPS


Partager sur Facebook / Share on Facebook Partager sur Twitter / Share on TwitterÀ voir aussi


Dans la même catégorie
  (Voir tout)